KARAPINAR KÖYÜ
  Molla Osman
 

     Köyde hemen hemen herkes tarafından bilinen MuhittinAYDOĞANIN babası olan  Molla Osman'ın  Eğercili Küçük Mehmet Efe ile münakaşası neticesini Savaştepe Belediyesi resmi internet sitesinden direkt aktarıyorum.Eğercili Küçük Mehmet Efe

Savaştepe'nin Eğerci köyünden olan Küçük Mehmet Efe, Bakirli Saçlı Efe lakaplı Mustafa Efe'nin adamlarından biriyken Yunanlılar'ın Ege bölgesindeki işgalleri sırasında gruptan ayrılmış ve köyüne dönerek topladığı adamlarıyla dağa çıkmıştır. Savaştepe yöresinde çete olarak ün yapan Eğercili Küçük Mehmet Efe yörenin 28/29 Haziran 1920 tarihinde işgalinden sonra Yunanlılar'a karşı yaptıkları vur kaç şeklindeki saldırılarıyla düşmana hayli zayiat verdirmiştir.

Eğercili Küçük Mehmet Efe'nin çetesinden olduğu bilinen kişiler; Köyyeri'nden Kıltozluk, Yeni Mehmet, Donuscu, Müner'in Ahmet, Bitikler'dir. Dağlarda yaşayan çete, ihtiyaçlarını dağ köylerinden ya güzellikle yada zorla temin ediyordu. Eğerci, Karapınar, İsadere köylerini içine alan araziyi mekan tutan çete köylülere büyük baskı yaparak onlardan belirli süreler içinde paralar topluyordu. Eğer verdikleri sürelerde istedikleri parayı vermezlerse çok büyük cezalar vereceklerini, mallarım mülklerini yakacakları tehditlerinde bulunuyorlardı. Bazen gözüne kestirdiği kişilerin evlerini basarak altınlarını, paralarını yağmalıyordu. Böyle evi yağmalanan kişilerden biriside Karapınar köyünden Molla Osman'dı. Habersizce eve gelen çete evi karıştırmış ve buldukları değerli şeyleri almıştır. Köylüleri asıl yıldıran namuslarına dil uzatmaları, hakaretlerde bulunmaları oldu. Özellikle çete reisi Küçük Mehmet Efe, Molla Osman'ın gelinine sarkıntılık yaptığı anlatılmaktadır. Bu sebeple Karapınar köyünün o zamanki muhtarı olan Molla Osman çete reisini öldürmeye karar verir.

Molla Osman Karapınar, Eğerci ile Beyköy arasındaki ormanlık alanda birkaç yandaşıyla pusu kurar ve Küçük Mehmet'in anasını yakalayarak bağlar. Her zaman olduğu gibi Küçük Mehmet'in anası oğluna yemek getiriyormuş. Küçük Mehmet Efe çaprazlama kuşandığı tüfeği ile gelmeyen anasını merak ederek yol boyu bakmaya gider. Kendisine hazırlanan tuzaktan habersiz at üzerinde giderken birde türkü söylemekteydi.

"Al elmanın dördünü Sür koyunun ardını Mevlam bana mı yazdın Bu dünyanın derdini..."

Pusuyu kuran Molla Osman'ın kardeşinin oğlu silahını ateşler ancak vuramaz. Hemen arkasından Molla Osman silahını ateşler ve Küçük Mehmet Efe'yi vurarak atından yere düşürür. Ölmediğini anlayınca kılıcı çekip üzerine saldırır. Küçük Mehmet Efe "Elleme Molla Osman, ben bu yaradan ölmem" der. Ama Molla Osman kafasını keser ve Beyköy'den Akpınar'a getirir. Çok yakışıklı biri olan Küçük Mehmet Efe'nin kafasını kıl bir torba içinde Karacalar köyüne götürüp halka gösterirler. Buradan "Dana Alanı" denilen yerde kesik baş ile "dana" denilen sopalarla kafaya vurarak birde oyun oynanır. Daha sonra Savaştepe'de Yunan birliklerinin komutanına teslim edilir.

Molla Osman'ın (Doğumu 1894; Ölümü 1966) babası Hüseyin, anasının adı Meryem'dir. Beş erkek evlattan biridir. Hasan, Ali, Mehmet Çanakkale savaşlarında şehit düşmüştür. En küçük kardeşleri ise Hurşit'tir. Ayrıca iki kız kardeşi de vardır. Küçük yaşta köyü olan Karapınar'dan ilim tahsili için çıkmış, Balıkesir ve İstanbul'da Medrese eğitimi gördükten sonra köyüne dönmüş. Bir müddet imamlık yapmış ve Osmanlı ordusunda çeşitli cephelerde savaşmıştır. Yaralanınca bir sure tedavi görmüş ve Mondros Mütarekesi'nden sonra köyüne dönmüştür. Köy halkı tahsilinden dolayı onu muhtar seçmişlerdi. 1921-22 yıllarında Muhtarlık görevi yapmıştır. Altı çocuğu vardır. Bunların isimleri Ali, Mehmet, Muhittin, İsmail, Celal, ve Ahmet olup Soyadı Kanunu çıkınca "Aydoğan" soyadını almışlardır.

Eğercili Küçük Mehmet Efe her ne kadar yöre halkına karşı bir eziyette bulunsa da Yunanlılara karşı yaptığı baskınlar ile onları yıpratan bir çeteydi. Onun hakkında yazılmış hatıratı Bakirli Saçlı Efe'de bulunmaktadır.

Laz Abdullah tarafından yazılmış olan bir destanı vardır. Eğercili Küçük Mehmet Efe, kötü bilinse de tarihimize mal olmuş unutulmaması gereken bir çete reisi olup onun hakkında yazılmış olan destan aynen şöyledir:

Eğercili Küçük Mehmet Efe Destanı

Çakmalıyı buldular, Tomofili kurdular, Küçük Mehmet 'i de Eğerci 'de vurdular,

incirli 'den geçtin mi?

Yumurtalar piştin mi?

Küçük Mehmet 'in ölüsü

Derelerde şiştin mi? ivrindi deresine, Kar yağdı meresine, Çok Yunanlı birikti, Küçük Mehmet 'in kellesine,

Kurşun atım delikten, Hekim gelsin beylikten, Varın söylen anama, Ben düştüm efelikten.

Eğerci 'nin taşları Kalem gibi kaşları Küçük Mehmet 'i sorarsan Çetelerin başları

Eğerci arasına Kar yağar deresine Çifte doktorlar gelmiş Küçük Mehmet 'in yarasına. 

kaynak: http://www.savastepe.gov.tr/egercilimehmet.htm

 

 
  Şimdiye kadar 71250 ziyaretçi  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=